top of page

Over DW-RS

De missie van Stichting DW-RS (producties valt er met ingang van 2016 af) luidt:

Het bijdragen een de creatieve ontwikkeling van (de bewoners van) buurten, wijken en gemeenschappen in Nederland en daarbuiten om deze (sociaal) te versterken. De stichting wil dit doel bereiken door het initiëren, uitvoeren en ondersteunen van activiteiten en het faciliteren van onderzoek naar de kracht van creativiteit binnen sociale omgevingen.

Stichting DW-RS gelooft in de kracht van kunst en creativiteit. Daarom dragen we op verschillende niveaus bij aan de ontwikkeling van de (podium)kunsten in Nederland. Enerzijds produceert DW-RS voorstellingen en festivals die niemand onberoerd laten. Hiermee proberen we zoveel mogelijk publiek in het theater en op locatie te laten genieten van producties op het gebied van dans, toneel en muziektheater. We kiezen hierbij voor laagdrempelig aanbod dat doorgaans gemaakt is voor en/of door buurtbewoners.

DW-RS werkt ook in buurten en wijken, in Nederland en internationaal. Dit doen we omdat we het belangrijk vinden om iedereen te betrekken bij de kunst en cultuur en vanuit de overtuiging dat creativiteit ieders leven en leefomgeving verrijkt. Activatie, participatie en empowerment zijn de kernbegrippen die hierbij centraal staan. Hierin worden ook verbanden gelegd tussen wijken in Nederland en in het buitenland, waaronder Marokko, Turkije, Palestina, Israël en Groot-Brittannië.

DW-RS kiest er bewust voor met verschillende kunstenaars uit verschillende disciplines te werken en per project te bekijken welke medewerkers het project het best uit de verf kunnen doen komen. Op die manier wordt gestreefd naar een effectieve bedrijfsvoering, ten einde onze missie zo goed mogelijk invulling te geven.

bottom of page